Merkez Bankası Kadrolu Personel Alımı ( Mühendis ) Yapacak! Başvurular Başladı

Merkez Bankası bünyesindeki eksikliği gidermek için mühendis kadrosuna alım yapacak. İlan yayımlandı ve başvuru ekranı açıldı. İşte ilanın detayları.

Merkez Bankası Kadrolu Personel Alımı ( Mühendis ) Yapacak! Başvurular Başladı

Merkez Bankası bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere personel alımı yapacağını bilidirdi. Merkez Bankası İnsan Kaynakları sayfasında yayımlanan ilana göre Bilgisayar Mühendisi kadrosunda personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanması ile beraber başvurularıda başladı. İşte ilan hakkında detayları sizlere aktarıyoruz.

İLANIN DETAYLARI VE KADRO BİLGİSİ:

Merkez Bankası Ankara ve İtanbul illerinde bulunan Bilişim Teknolojileri genel Müdürlüğüne Tam Zamanlı / Kadrolu olarak 25 kişilik boşluk ile Bilgisayar Mühendisi alımı yapılacağını bildirdi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI?

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Merkez Bankası Bilgisayar Mühendisi alımı başvuru süreci 07 Şubat 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 05 Mart 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Merkez Bankası resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Aşağıdaki bağlantılar sayesinde hem başvuru yapabilir hemde detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU YAP!

YORUM EKLE