İller Bankası KPSS Puanı İle Memur Alımı İçin Yeni İlan Yayımladı!

İller Bankası memur alımı ilanı yayımladı. Geçtiğimiz günlerde de ilan yayımlayan banka tekrardan yeni ilan yayımladı. Kadro ve başvuru şartlar nedir?

İller Bankası KPSS Puanı İle Memur Alımı İçin Yeni İlan Yayımladı!

İller Bankası memur alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre İNBANK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İller Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere Giriş sınavı ile memur alımı yapacak.

Geçtiğimiz günlerde de ilan yayımlamış olan İller Bankası toplamda 365 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacağını bildirmişti. Resmi Gazetede 17 Haziran 2021 tarihi ile gelmiş olan ilan ile İller Bankası 10 kişilik boş kadro ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Detaylı kadro dağılımı ise,

 • Hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi alanından 3 Müfettiş Yardımcısı,
 • İnşaat Mühendisliği bölümü alanlarından 5 Müfettiş Yardımcısı,
 • Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarından 2 Müfettiş Yardımcısı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İller Bankası memur alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar genel ve özel olarak bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda genel olarak,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
 • Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
 • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Özel Olarak ise adaylardan,

Yaş Şartı: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak.

Eğitim Şartı: En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

KPSS Şartı: 

 • Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri için, KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
 • İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak,

Yabancı Dil Şartı: İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilân tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

İller Bankası Memur alımı için başvurular başladı. İlana başvurular yayım tarihi olan 17 Haziran 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) dolduracaklardır.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İller Bankasına memur alımı için başvurular sadece Elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Aşağıda sizlere başvuru adresini paylaşıyoruz. Başvuru için gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir.

BAŞVURU ADRESİ

YORUM EKLE