Belediye memur alımı başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Bahçelievler Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Memur Alımı gerçekleştirecek. Bu yönde yayımlanan ilan için başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru için istenen belgeler nelerdir? İşin Olsa ekibi olarak sizlere detayları aktaracağız.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Bahçelievler Belediyesi yayımladığı ilana göre bünyesine 68 kişilik boş kadro ile istihdam edilmek üzere;

  • 40 Düz Memur,
  • 7 Mühendis,
  • 1 Peyzaj Mimarı,
  • 20 Zabıta Memuru,

kadrolarında memur alımı yapacak. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan başvuru alınacaktır.

Başvuru Süreci Başladı!

Belediye memur alımı için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilan için başvurular Bugün 23 Ocak 2023 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını sadece şahsen yapabilecekler. Bu kapsamda;

Başvuru Tarihleri: 23 - 27 Ocak 2023

Başvuru Adresi: Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

Başvuru İçin İstenene Belgeler Nelerdir?

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.

9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU FORMU

SAĞLIK BEYAN FORMU