Atatürk Üniversitesi personel alımı ilanı tekrar yayımlandı. Daha önce 23 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmış olan personel alımı için ilan tekrardan düzenlendi. Üniversiteye 657 Sayılı devlet memurları kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek.

99 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjanları:

Atatürk Üniversitesi Farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli personel alınacak. Buna göre alımlar;

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane),

- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

- Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı,

- Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü,

- Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

birimlerine sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıca adaylar ilgili kontenjana göre başvurularını'da ilgili birimlere yapacaklar.

Kadro Dağılımı:

  • 37 Hemşire,
  • 2 Fizyoterapist,
  • 3 Diğer Sağlık Personeli,
  • 13 Sağlık Teknikeri,
  • 10 Büro Personeli,
  • 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 29 Temizlik Görevlisi,
  • 1 Destek Personeli,
  • 1 Teknisyen,

kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Eğitim, Sağlık şartları aranacak.

KPSS Şartı:

Başvurular sadece 2022 yılında yapılan KPSS'den yapılacak. 2023 yılı KPSS puanına sahip olanlar başvuru yapamıyacak. Bu kapsamda adayların P94, P93 ve P3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmaları şarttır.

Sağlık Şartı:

Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Eğitim Şartı Nedir?

Başvurular Başladı!

Üniversitenin personel alımı başvurusu başladı. Adaylara 15 günlük başvuru süresi verilmiş olup sadece İstenen belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 27 Kasım - 11 Aralık 2023

Başvuru Şekli: Başvurularınızı aşağıdaki belgeler ve formlar ile birlikte Üniversitenin ilgili alım yapacak birimlerine şahsen gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Başvuru Belgesi ve Formu Yayımlandı!

Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu

2022 KPSS Sonuç Belgesi

Fotoğraf 1 (bir) adet

Adli Sicil Belgesi,

Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

Sertifika ve belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti

Askerlik Durum Belgesi,

Kimlik Fotokopisi

Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi,

Tüm detaylara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLANIN TAM METNİ