Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASHB personel alımı sona eriyor. 20 Şubat 2024 tarihi ile gelen ilana göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımları farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Puanı ile yapılacak. Başvurusu için süreç başlamış olup işin Olsa ekibi olarak sizlere ilan ve başvuru hakkında detayları aktaracağız.

Başvurular Sona Eriyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( ASHB ) personel alımı için son hafta. Başvurularına 21 Şubat 2024 tarihi ile başlamış olan adaylar için başvurularsona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar 11 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gereklidir.

İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberde Başvuru adımları ve diğer detayları paylaşıyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

 Belge Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular Elektronik ortamda sistemden yapılacak. Adayların ilgili belgeleri sisgemde otomatik çıkmakta olup Sisteme kaydı olmayanlar aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gereklidir. 

Yerleştirme İşlemleri tamamlandığında İlgili birimlere Teslim edilmesi gereken belgeler sonradan duyurulacaktır.

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

ASHB Personel alımları sadece KPSS Puanı sırasına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adayların KPSS'den almış oldukları puanlar ele alınarak alanına göre ve şehre göre yapılacak sıralamaya göre atama yapılacak. Buna göre adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

24 Bin Aday Yedek Seçilecek!

KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu kapsamda yapılacak değerlendirmeye göre 24 bin Aday yedek olarak belirlenecektir.

8 Bin Personel Alımı Kontenjanları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre 2024 yılı için yapılacak olan 8 bin sözleşmeli personel alımı ilan kılavuzu yayımlandı ve tüm detaylar paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla toplamda 8 bin personel alımı yapılacaktır. Alımlar Merkez ve Taşra Teşkilatına gerçekleştirilecektir.

 • 107 Mühendis ( 3 Elektrik- Elektronik, 3 Makine, 2 İnşaat, 99 Taşra ),
 • 28 Mimar,
 • 4 Şehir Plancısı,
 • 10 Tekniker,
 • 1 Teknisyen ( İnşaat, 
 • 379 Büro Personeli, 
 • 710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 471 Temizlik Personeli, 
 • 58 Şoför, 
 • 6 Yiyecek İçecek Hizmetleri Personeli,
 • 1122 Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
 • 359 Sosyal Çalışmacı,
 • 256 Psikolog,
 • 86 Çocuk Gelişimcisi,
 • 124 Öğretmen,
 • 16 Fizyoterapist,
 • 65 Hemşire,
 • 103 Diğer Sağlık Personeli,
 • 70 Avukat,
 • 47 Yurt Yönetim Personeli,
 • 73 Bakım Personeli,
 • 1284 Çocuk Bakıcısı,
 • 546 Engelli Bakıcısı,
 • 1427 Yaşlı Bakıcısı,
 • 11 Aşçı-Aşçı Yardımcısı,
 • 23 Bakım Onarım Personeli,

kadrolarında personel alımı yapılacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İNSTAGRAMDA BULUŞTU! TIKLA SENDE KATIL

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikle Yukarıdaki bağlantıya e-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz.

1. ADIM: Yukarıdaki bağlantıya girdikten sonra " Yeni Başvuru " seçeneğine tıklıyoruz. 

2. ADIM:  Sonrasona ise " AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM (2024/1) " ilanına " Başvur " butonuna tıkladıktan sonra ilanın detaylarını inceliyoruz.

3. ADIM: İlanın detaylarını inceledikten sonra en alt kısımda bulunan " Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. "  yazısına tıklıyoruz.

4. ADIM: Pozisyon seçimine geldikten sonra ise aşağdıa tabloda bulunan kontenjanlara ilişkin ilgili alan seçimini yapıyoruz.

Bundan sonraki adımlarda ise kişisel bilgileri dolduruyoruz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nedir?

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

ASHB 2024 Yılı 1122 ASDEP Alımı Sonuç Taban Puanlar Kaç Olacak? ASHB 2024 Yılı 1122 ASDEP Alımı Sonuç Taban Puanlar Kaç Olacak?

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (4/B) Alımı Şartları:

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Fizyoterapist (4/B) Alımı Şartları:

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Çocuk Gelişimcisi (4/B) Alımı Şartları:

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Öğretmen (4/B)Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Avukat (4/B) Alımı Şartları:

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

Hemşire (4/B) Alımı Şartları:

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, c) Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 veya p3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Büro PersoneliAlımı Şartları:

a) Alım yapılacak alana göre Gerekli Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmuş olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 ve P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

ASHB 2024 Yılı 379 Büro Personeli Alımı Taban KPSS ve Sonuçları? ASHB 2024 Yılı 379 Büro Personeli Alımı Taban KPSS ve Sonuçları?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80- 17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

Kültür Bakanlığı 335 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Taban KPSS Kültür Bakanlığı 335 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Taban KPSS

Bakıcı Alımı Şartları:

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

ASHB 3330 Bakıcı Alımı ( Çocuk, Yaşlı, Engelli ) KPSS Taban Puanlar? ASHB 3330 Bakıcı Alımı ( Çocuk, Yaşlı, Engelli ) KPSS Taban Puanlar?

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

ASHB 471 Temizlik Personeli Alımı Taban KPSS Puanı Kaç? ASHB 471 Temizlik Personeli Alımı Taban KPSS Puanı Kaç?

Mesleğe Göre Kontenjan Dağılımı ve Detayları:

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İOS Uygulama İçin >>>>BURAYA

Android Uygulama için >>>>BURAYA

Kaynak: İşin Olsa