Belediyeler ilan yayımlamaya devam ediyor. Az önce yayımlanmış olan Belediye Personel Alımı ilanına göre Altunhisar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliğine göre Memur Alımı yapılacak.

KADRO BİLGİLERİ NEDİR?

Altunhisar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak için 9. Dereceli kadroya 1 kişilik boş kadro ile Lisans Mezunu Memur Alımı yapılacak Alımlar Muhasebeci pozisyonunda yapılacak olup adayların KPSS'den en az 70 puan puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda Muhasebeci Alımı için adayların Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye, Muhasebe, İktisat, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Muhasebe Bilgi Sistemleri programlarının herhangi birinden mezun olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bunun dışında adaylardan, Daha önce çalışılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Altunhisar Belediyesi memur alımı başvuruları 23 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını son başvuru günü saat 17:00 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular elektronik ortamda veya şahsen yapılacaktır.

Başvurulardan haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirmeyi unutmayınız.

İLANIN TAM METNİ