AFAD Personel Alımı ilanı yayımlandı. Az Önce 31 Ağustos 2023 Tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre İçişleri Bakanlığına bağlı olan AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden farklı alanlarda 68 Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan şartları sizlerle paylaşıyoruz.

Hangi Pozisyonlarda Personel Alımı Yapılacak?

 • 2 Avukat,
 • 2 Elektronik Mühendisi,
 • 6 Harita Geometri Mühendisi,
 • 8 İnşaat Mühendisi,
 • 5 Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi,
 • 3 Makine Mühendisi,
 • 19 Sosyal Çalışmacı,
 • 2 Veteriner Hekim,
 • 3 Diğer Sağlık Personeli,
 • 2 Şoför,
 • 9 Temizlik Görevlisi,
 • 1 Elektrik Elektronik Teknisyeni,
 • 1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni,
 • 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı AFAD Personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesineki şartlar aranacak. Bu kapsamda adayların " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacaktır.

Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

AFAD Adaylardan pozisyonuna göre eğitim nitelikleri, KPSS ve mesleğe göre özel şartlar aranacak. Bu kapsamda;

KPSS Şartı Nedir?

Adaylardan 2022 veya 2023 KPSS Puanı şartı aranacak. Bu kapsamda,

Lisans için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Lise ve Ön Lisans mezunu için 2022 yılında yapılmış olan KPSS den Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Avukat Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Hukuk l൴sans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Elektrik Mühendisi Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Harita, Geomatik Mühendisi Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Harita Mühendisliği Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birisinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İnşaat Mühendisi Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki, öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoleji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğret൴m Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

Makine Mühendisi Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği Lisans programlarının herhang൴ birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı Alımı Şartları: 

a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Veteriner Hekim Alımı Şartları: 

a) Fakültelerin Veterinerlik Lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli Alımı Şartları: 

a) Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Destek Personeli (Şoför) Alımı Şartları: 

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Alımı Şartları: 

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Elektrik Elektronik Teknisyeni Alımı Şartları: 

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Alımı Şartları: 

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları: 

a) Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı AFAD Personel alımı başvuruları sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden gerçekleştirecekler.

Başvuru tarihleri: 18 - 27 Eylül 2023

Başvuru Ekranı: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim