Adalet Bakanlığı memur personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilan ile bakanlık 22.043 kişilik kadro ile Memur Personel alımı yapılacğaını bildirmişti. Az Önce Resmi gazete ve Bakanlık sitesinde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ilan kılavuzları yayımlandı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 tarihi ile 11 mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru için 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

En az Lise mezunu personel alımı yapılacak ve adaylardan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde yayımlanan ilanlara dair kontenjan dağılımı ve ilanların eklerine ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPACAK KADIN ERKEK ADAYLAR İNSTAGRAMDA! SENDE BURADAN KATIL

BAŞVURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımı için başvuru süreci başladı 24 farklı branşta olmak üzere 22 bin 43 memur alımı gerçekleştirilecek olup başvuruları 22 adımda  başvuru yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak başvuru adımlarını sizler için derledik. Aşağıdaki bağlantı sayesinde ilgili başvuru adımlarına ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-ozel-memur-personel-alimi/adalet-bakanligi-24-bransta-22043-personel-alimi-22-adimda-basvuru-h44303.html

Adalet Bakanlığı ve CTE  22.043 Sözlşemeli Personel Alımı İlan Detayları ve Ekler:

Adalet Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı olan CTE bünyelerine Türkiye geneli farklı bölgelerde olmak üzere personel alımı yapacaklarını ifade ettiler. adayların beklediği ek ilan listeleri paylaşıldı.

  • Adalet Bakanlığı bünyesine 11 bin 905 personel alacak.
  • CTE bünyesine 10 Bin 138 perosnel alacak.

Adalet Bakanlığı 10.719 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel Alımı:

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 5.461 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 2.429 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 1.400 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 52 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 21 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 216 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 71 sözleşmeli aşçı (EK-1/G)  ve 1.069 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 10.719 personel alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 EK-1/A: Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/B: Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/C: Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/D: Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/E: Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/F: Sözleşmeli şoför pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/G: Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-1/H: Sözleşmeli hizmetli pozisyonlarında sınavı yapacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

 EK-2: Sağlık beyanı formu

 EK-3: Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı

 e-Devlet başvuru kılavuzu

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Personel Alımı İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen yerlerde 21 psikolog ve 46 sosyal çalışmacı pozisyonuna Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre toplam 67 personel alımı yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 EK-1 PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI YAPILACAK YERLERİ GÖSTERİR LİSTE

 EK-2 SAĞLIK BEYAN ÖRNEĞİ

Adalet Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 419 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 EK-1 POZİSYONLARI GÖSTERİR LİSTE

 EK-2 SAĞLIK BEYAN ÖRNEĞİ

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Kâtipliği (657 SK. 4/B) Sınavı: 

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlığımızca yetki verilen sınav kurulları veya sınav birimleri tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 700 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 EK-1 Sınav İzni Verilen Mahaller

 EK-2 Sağlık Beyan Formu

 EK-3 Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı

 EK-4 Mal Bildirim Formu

 EK-5 e-Başvuru Kılavuzu

 EK-6 Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

CTE 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 8.647 infaz ve koruma memuru, 145 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 1 gemi adamı (sınırlı kaptan), 1 gemi adamı (sınırlı vardiya zabiti), 1 gemi adamı (usta gemici), 128 hemşire, 60 sağlık memuru, 227 teknisyen, 253 destek personeli (şoför), 47 destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 9.512 personel alımı yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 Ek1- Sözleşmeli Pozisyonlar İçin Sınav İzni Verilen Komisyonlar (Sınav merkezleri)

 Ek-2 Güvenlik Soruşturma Formu

 Ek-3 Sağlık Beyan Formu

 Ek-4 Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı

 Ek-5 CTE PERSONEL ALIM KILAVUZU

CTE 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 463 psikolog, 60 öğretmen, 78 sosyal çalışmacı, veteriner, mühendis (İnşaat), mühendis (Gıda), mühendis (Makine), mühendis (Ziraat), 5 diyetisyen ve 3 fizyoterapist olmak üzere toplam 626 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak il ve kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir.

İLANIN TAM METNİ

 Ek-1 Yerleştirme Yapılacak İl ve Kontenjan Dağılımı

 Ek-2 Personel Aday Bilgi Formu (Fotoğraflı Özgeçmiş)