Adalet Bakanlığı 2023 yılı ilanları yayımlandı. 2023 yılında geçmiş yıllara göre rekor sayıda kontenjan yayımlandı. Geçmiş yılara göre çok fazla sayıda Zabıt Katibi alımı yapılacak. Bakanlık bünyesine bağlı olan Adliyelerle görev almak isteyen kişileri ilgilendiren ilan detaylarını sizlerle paylaşacağız. 

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 81 Şehir Adliyesine 5.461 Zabıt Katibi Alımı yapacak. Adalet Bakanlığı Alımları için başvurular devam etmekte olup Bu haberimizde sizlere Adliye Kontenjan Taban KPSS Puanlarını ve ilan detaylarını aktaracağız.

81 Şehir'de 5.461 Zabıta Katibi Alımı Yapılacak!

Adalet Bakanlığı tarafından Nisan 2023 te yayımlanmış olan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre Zabıta katibi alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İNSTAGRAMDA TOPLANDI! SENDE KATIL

2023 Yılı Zabıt Katibi Alımı Adliye Kontenjan Dağılımı Nedir?

Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları Değişti Mi?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca özel niteliklerde talep edilecektir.

KPSS Taban Puan Şartı Nedir?

Zabıt katibi alımı için 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Yaş Şartı Nedir?

Zabıt katibi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Eğitim Şartı nedir?

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.

Sertifika Şartı:

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

90 Kelime Yazma Şartı:

Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımı için başvuru süreci Mayıs ayında sona erecek. Nisan'da başlayan başvurular hala devam ediyor. Online başvuru alınmaktadır.

Başvuru Tarihleri: 25 Nisan - 11 Mayıs 2023

Başvuru Adresi: https:// www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler Hangileridir?

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

- Sağlık beyanı formu,

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Başvuruların KPSS Puanı ile alınması sonrası Bakanlık tarafından puan sıralaması ile yapılacak incelemeye göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama ile kadro sayısının 20 katı aday değerlendirmeye alınacaktır.

109 Bin 220 Aday Sınava katılacak!

Bu kapsamda 109 Bin 220 Uygulamalı Sınava girecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır.

Taban KPSS Puanları Kaç Olacak?

Yapılacak inceleme sonrası belli olacak Taban KPSS Puanları en düşük 70 olarak bekleniyor. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantı üzerinden geçmiş yıllara ait Taban puanlara ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu/adalet-bakanligi-zabit-katibi-kac-kpss-taban-puani-ile-kapatir-h38161.html

TÜM ZABIT KATİBİ ALIM İLANLARI BURADA

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN VE SONUÇLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Editör: TE Bilisim