Kamuya memur alımı başvuruları başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan kamu ilanlarına göre farklı alanlarda Bakanlıklara ve Kurumlara 882 Memur Alımı gerçekleştirilecek. Başvurusu başlamış olan memur alımı ilanları için alımlar KPSS Puanı ile veya KPSS olmaksızın gerçekleştirilecek. Buna göre İlgili memur alımı ilanlarına kimler başvuru yapabilecek? Nasıl başvuru yapılacak? Tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Kamuya 882 Memur Alımı Başvurusu Başladı!

Kamu kurumları ve Bakanlıklar yayımladıkları memur alımı ilanlarına göre farklı kadrolarda olmak üzere Lisans Mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı,
  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Et ve Süt Kurumu,
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Tarafından toplamda 882 Devlet Memuru alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.

Yaş Şartı Olacak Mı?

Söz konusu alımlar memur statüsünde yapılacağından Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibar ile 35 yaşını tamamlamamış olmak gereklidir.

KPSS Şartı Olacak Mı?

Memur alımları için KPSS Şartı olacak. Alım yapılacak alana göre adayların 2021 veya 2022 yıllarında yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

Lisans Mezunlarından Memur Alımı Yapılacak!

Söz konusu alımlar lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

882 Memur Alımı İlan Detayları:

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 Memur Alımı Kontenjan Dağlımı ve Detayları:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 2023 yılı memur alımı kapsamında olmak üzere Bakanlığın Vergi Denetim Kurulu başkanlığından görevlendirilmek üzere 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. KPSS Şartı ve diğer şartlar için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/hmb-350-memur-alimi-2023-vergi-mufettis-yardimcisi-sartlari-h43577.html

Milli Eğitim Bakanlığı 500 Memur Alımı Kontenjan Dağlımı ve Detayları:

Milli Eğitim Bakanlığı memur alımları 27 farklı alanda Memur gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 9. dereceli kadrolarda çalıştırılmak üzere 50 Milli Eğitim Uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların bazı nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmektedir. KPSS Şartı ve diğer şartlar için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/meb-kpss-puani-ile-50-memur-alimi-ilani-2023-milli-egitim-uzman-h43608.html

Bir Diğer İlana Göre ise Milli Eğitim Bakanlığı 450 Eğitim Müfettiş yardımcısı alımı yapacak. ALımlar KPSS Şartı aranmaksızın kurum için 8 yıl öğretmenlik yapmış olan adaylar içerisinden gerçekleştirilecek. İlann detayları aşağıda.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/meb-450-memur-alimi-2023-ilani-egitim-mufettis-yardimcisi-h43587.html

Et ve Süt Kurumu 2 Memur Alımı Kontenjan Dağlımı ve Detayları:

Et ve Süt Kurumu Teştiş Kurulunda görevlendirmek üzere, 1 Veteriner Fakültesi Mezunu, 1 Hukuk Fakültesi Mezunu, olmak üzere 2 memur alımı gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/et-ve-sut-kurumu-kpss-a-grubu-memur-alimi-ilani-2023-mufettis-h43776.html

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 29 Memur Alımı Kontenjan Dağlımı ve Detayları:

AFAD taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 (yirmi dokuz) adet kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/afad-80-memur-alimi-ilani-2023-yayimlandi-2021-2022-kpss-ile-h43367.html