Özellikle son zamanlarda kamuya yapılan personel alımlarının birçoğunda bilişim personelleri istihdam edilmekte olup bu durum, mesleğe ilişkin talebin de artmasına neden olmuştur. Bu kapsamda kamuda bilişim personeli olmak isteyen adayların merak ettiği konuların başında bu mesleğe nasıl giriş yapılacağı ve meslekte çalışanların ne kadar kazandığına ilişkin konulardır. Merak edilen konulara ilişkin bilgiler ise haberin devamında yer almaktadır.

Bilişim Personeli Nedir, Nasıl Olunur?

Bilişim personeli, kamu ya da özel sektörde istihdam alanına sahip olan bir meslek grubu olarak, bilişim ve teknoloji alanında istenilen yeterliliğe sahip, kodlama, veri tabanı, ağ ve sitem güvenliği gibi çeşitli alt niteliklere sahip olan meslek personelleridir. Bu noktada bilişim personeli olmak için üniversitelerin ilgili mühendislik ön lisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmak gereklidir. Kamuda bilişim personeli olmak için ise KPSS sınavına girmek ve en az 70 puan almak gerekmektedir. Yazılım ve diğer alt konularda mesleğe ilişkin tecrübe şartı da çoğu zaman kamuya personel alımında aranılan özellikler arasında yer almaktadır.

Bilişim Personeli Alımı Şartları Nedir?

2023 Bilişim Personeli Maaşları

İlgili meslek grubunda kamuda çalışanların 2023 yılına ait maaşları Temmuz ayında net olarak 24.874,40 TL civarında hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra kamuda en yüksek maaş alan personeller arasında yer alan bilişim uzmanları ve personellerinin maaşları 25 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Konu ile ilgili olarak ise yapılan haberde “Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.” İfadelerine yer verilmiş olup bilişim personelleri en yüksek maaş alan grupta yer almaktadır.

Kamu Bilişim Personeli Maaşı: 24.874,40 TL

Vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Editör: TE Bilisim