Zabıt Kâtibi ve Mübaşir Maaşları Nedir?

Mübaşir, T.C mahkemelerinde görev alan kişilerdir. Mübaşir mesleğini seçecek kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan mübaşirler, KPSS ile mesleğe başlamaktadır. Girilen sınavdan en az 70 puan alınması durumunda kişi başarılı sayılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü mülakatı da kişinin geçmesi gerekmektedir. İşe yeni başlayacak ve bekar mübaşirlerin aylık maaşları 3.927 TL’ dir. Ancak bu ücret kişinin bekar ve evli olması durumunda değişkenlik göstermektedir. Ayrıca hizmet yılı ve mezuniyet derecesine göre de maaşlarında artış söz konusudur. 2020 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilecek mübaşir maaşlarında %4 zam oranına ek olarak %1.49 enflasyon farkı uygulanacaktır.

Zabıt kâtibi, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmaktadır. Zabıt kâtipleri adliye, bölge idare ve iş mahkemelerinde çalışmaktadır. Zabıt kâtibi mesleğini seçecek kişilerin öncelikle KPSS’ ye girerek 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Ayrıca adayın 35 yaşını geçmemiş olması neticesinde mesleğe alımı sağlanmaktadır. Mahkemeler, idari duruşmalar ve yasal işlemleri yürüten resmî kurumlarda işlemleri kayda geçirmek ve kaleme almasından sorumlu çalışan personellerdir. Zabıt kâtiplerinin maaşı 3.927 TL’ dir. Ayrıca gardiyan ve mübaşirler için 2020 yılı Temmuz ayında zabıt kâtibi maaşlarında %4 zam oranına ek olarak %1.49 enflasyon farkı uygulanmıştır. Aynı zamanda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2020 yılı için %4+4 oranında zam yapılırken, 2021 yılı için %3+3 oranında zam uygulanması kararı alınmıştır.

İŞİN OLSA

Editör: TE Bilisim