Günümüzün en çok tercih edilen meslek gruplarından biri olan bilgisayara işletmenliğine yönelik merak edilen soruların başında ne kadar maaş alındığı sorusu geliyor. Özellikle mezuniyet durumuna göre maaşlar da değişiklik göstermekte olup bu noktada 2020 Temmuz zammı ile birlikte personele ödenen maaşlar da artış göstermiştir. İşte 2020 bilgisayar işletmeni maaşları ve bordro detayları.

Lise ve Ortaokul Mezunu Maaşları

1/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan bekar ve çocuksuz lise ve dengi okullardan mezun olan bilgisayar işletmenine ödenen maaş tutarı şu şekildedir.

İstihaklar Gösterge/OranTutar

Aylığı (1/1) 1,320 203.89 TL

Ek Gösterge Aylığı 1,500 231.69 TL

Taban Aylığı 2,417.70 TL

Yan Ödeme Aylığı 2,250 110.22 TL

Özel Hizmet Tazminatı 50 733.69 TL

Ek Ödeme 110 1,614.12 TL

Kesintiler Oran Tutar

Gelir Vergisi 15.00 % -148.47 TL

Damga Vergisi 7.59 ‰ -40.31 TL

G.S.S. Primi 5.00 % -179.35 TL

M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -322.83 TL

BES Kesintisi 3.00 % -107.00 TL

Toplam

İstihaklar Toplamı 5,311.31 TL

Kesintiler Toplamı -797.96 TL

Net Maaş 4,513.35 TL

Yüksekokul Mezunu Maaşları

Yüksekokuldan mezun olan bekar, 1/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan bir bilgisayar işletmeninin almış olduğu maaş tutarı ise şu şekildedir.

İstihaklar Gösterge - Oran Tutar

Aylığı (1/1) 1,320 203.89 TL

Ek Gösterge Aylığı 2,200 339.81 TL

Taban Aylığı 2,417.70 TL

Yan Ödeme Aylığı 2,250 110.22 TL

Özel Hizmet Tazminatı 50 733.69 TL

Ek Ödeme 110 1,614.12 TL

Kesintiler Oran Tutar

Gelir Vergisi 15.00 % -162.42 TL

Damga Vergisi 7.59 ‰ -41.13 TL

G.S.S. Primi 5.00 % -184.75 TL

M.Y.Ö. Sigortası9.00 % -332.56 TL

BES Kesintisi 3.00 % -110.00 TL

Toplam

İstihaklar Toplamı 5,419.43 TL

Kesintiler Toplamı -830.86 TL

Net Maaş 4,588.57 TL

Personelin evli ve çocuklu olması, derece kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere bağlı olarak damaaşlarda artış yaşanabilmektedir. Personel temmuz ayı maaşını yüzde 5,75 oranında zamlı olarak almıştır.

Editör: TE Bilisim