19 Kasım 2020 tarihi itibari ile Resmi Gazete ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre 252 kişilik kadro ile alım yapılacak. Bu yönde 2 BüyükşehirBelediyesi ilan yayımladı. Peki alım yapacak Belediyeler hangileridir? Başvuru şartları nedir? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte tüm memur alımı ilanlarının detayları şöyledir.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

Resmi Gazetede 19 Kasım 2020 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye eri ve Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 kişilik kadro ile İtfaiye eri alımı yapacak olup adaylardan, Erkeklerde 167cm ve Kadınlarda 160 Cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşını doldurmamış olmak, Lise, Ön Lisabs veya Lisans mezunu olmak ve bu yönde 2020 KPSS'den en az 60 puan sahibi olmak, İtfaiye eri görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak gereklidir.

Konya Büyükşehir Belediyesi: 2 Mühendis alımı yapılacak. Bu yönde adayların Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Lisans Programlarından mezun olmaları ve KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlanı

Konya Büyükşehir Belediyesi İlanı

Editör: TE Bilisim