İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Kurum dışı ilanlar kapsamında Yozgat İl Özel İdaresi  İşçi Alımı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere İşçi Alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde Alımlar herhangi bir mezıuniyet aranmaksızın yapılacak ve başvuru süreci başladı. Şartlar ve ilan detayları haberde.

Alımlar Yozgat İl Özel İdaresine bağlı olan " Bozok Jeoterma ve Yatırım A.Ş. " bünyesine yapılacak. Bu kapsamda 4 farklı ilan yayımlandı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar Nelerdir?

  • 8 Düz İşçi,
  • 13 Atölye Ustası,
  • 25 Sürücü Operatörü,
  • 16 Operatör,

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

1- 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-22 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

4- Askerlik durumu itibarıyla; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak/olumlu olmak.

7-En az ilköğretim mezunu olmak.

8-22(Yirmi İki) -40 (Kırk) Yaş aralığında Yaşa Sahip Olmak. 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Sözk onusu ilan için başvuurlar ilanın yayım tarihi olan 15 Mayıs 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 3 Haziran 2024 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. İlan detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İLAN 1: https://media.iskur.gov.tr/89488/1.pdf

İLAN 2: https://media.iskur.gov.tr/89489/2.pdf 

İLAN 3https://media.iskur.gov.tr/89490/3.pdf

İLAN 4:  https://media.iskur.gov.tr/89491/4.pdf