Kütahya ilinde hizmet vermekte olan Yenikent Belediyesi bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere 1 kişilik boş kadro ile ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği hükümlerine göre memur alımı yapacak. KPSS 55 puan ile memur alımı yapılacak olup başvuru süreci yarın başlayacak. Peki kimler başvuru yapabilecek? İlan hakkında detaylar nedir?

KADRO BİLGİLERİ:

Yenikent Belediyesi 1 kişilik kadro ile Muhasebeci alacak. Kadın Erkek adayların başvuru yapabileceği ilan için adaylardan özel olarak 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak ve Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Muhasebe veya Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

GENEL ŞARTLAR NEDİR?

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 04.08.2020 tarihinden 07.08.2020 perşembe günü saat 17.00 a kadar (mesai günlerinde 09:00-12.30 —13.30-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim