Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilanlara göre Belediyelere memur alımları yapıyor. Yeni memur alımı ilanı yayımlandı. 10 Kasım 2002 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilana göre Kırıkkale ili Çelebi Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda Çelebi Belediyesi Erkek Kadın adaylar içerisinden Lisans mezunu düz memur alımı yapılacak. İşte kadro bilgileri.

Düz Memur Alımı Detayları:

Çelebi Belediyesi 8. dereceli kadro için 1 kişilik boş kadro için kadın Erkek adaylar içerisinden lisans mezunu Düz Memuru Alımı yapılacak. Bu yönde adaylardan Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin “İşletme” bölümünden mezun olmak şartı aranacak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Düz Memur Alımı Özel Şartları:

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Eğitim Şartı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin “İşletme” bölümünden mezun olmak.

Sürücü Belgesi Şartı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman?

Çelebi Belediyesi memur alımı için adaylar başvurularına 15 Aralık 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 17 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını Elektronik ortamda  www.celebi.bel.tr resmi internet adresine veya Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Çelebi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Fatih Mahallesi Şehit Safet Tuzcu Caddesi No: 3/1 Çelebi/KIRIKKALE adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ