Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Memur Alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Merkezi Atama tercih kılavuzu içe tercihler Temmuz başında yapılmıştı. 13 Temmuz 2023 tarihinde sona ermiş olan Tercih işlemleri için sonuçlar açıklanması ile adaylar Atanmak için kurumlardan duyuru gekliyordu. Bu kapsamda  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaya ilişkin duyuru yayımladı. 

Adaylar aşağıdaki belgeleri temin ederek Atandıkları birime ulaştırmaları gereklidir.

Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler:

1-   Atama Başvuru Formu, (Form için tıklayınız)

2-   T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,

3-   KPSS sonuç belgesi ile KPSS 2023/1 yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4-  Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-Devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),

5-  Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

6-  Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyan için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

7-  2 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

8-  Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi, Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

9-    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Sözleşme için tıklayınız)

10- Sağlık Beyanı, (Form için tıklayınız)

11- SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

12- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir), (Form için tıklayınız)

14-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleştirilenler için MEB onaylı “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasının aslı veya onaylı örneği ya da öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin transkriptin aslı veya onaylı örneği,

Belge Teslim Tarihi ve Adresi Beli Oldu!v

Yerleştirme sonuçlarına göre ataması yapılan adaylar yukarıdkai belgeleri ilgili tarihler içrisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlık kadrolarına yerleştirilen adayların, 11.08.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

DUYURUNUN TAMAMI: uab.gov.tr/duyurular/kpss-2023-1-yerlestirme-sonuclarina-gore-ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-kadrolarina-yerlestirilenlere-iliskin-duyuru