TÜRKSAT personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan personel alımı ilanına göre TÜRKSAT bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 11 farklı alanlarda personel alımı yapılacağını bildirdi. Bu yönde yayımlanmış olan ilanlara göre TÜRKSAT fakrlı kadrolarda olmak üzere Lisans mezunu personel alımı yapılacak. 2024 yılının gelmesi ile personel alımı faaliyetlerine devam eden TÜRKSAT iş ilanlarını duyurdu. İşin Olsa ekibi olarak sizlerle TÜRKSAT personel alımı ilan listesini paylaşıyoruz.

Temmuz Ayı Yeni İlan Yayımlandı!

Az Önce TÜRKSAT Personel alımı için yeni ilan yayımlandı. 15 Temmuz 2024 tarihi ile gelen ilana göre Bütçe ve Raporlama Uzmanı alımı yapılacak. Bazı Başvuru Şartları İse:

Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İ.İ.B.F, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve İstatistik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak,

Yabancı Dil: Yabancı dil maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 50 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

2024 Yılı İlanları İçin Başvurular Devam Ediyor!

TÜRKSAT personel alımı faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda alımlar Bilişim sektöründe gerçekleştirilecek. 2024 yılı için 11 farklı alanda ilan yayımanmıştı. Başvuru süreci hala devam ediyor. Kontenjan dağılımı ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.

TÜRKSAT Personel alımı başvuruları için adaylar başvurularına ilanların yayım tarihi itibari ile başlamış olup son başvuru tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylara başvuru için genelde bir aylık süre verilir. Başvurular sadece Elektronik ortamda olmak üzere gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU EKRANI: https://kariyer.turksat.com.tr/jobs

11 Farklı Alanda Personel Alımı İlan Listesi:

TÜRKSAT Ankara'da İstihdam edilmek üzere 11 fakrlı kadroda personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar;

Meslek Kontenjan
Bütçe ve Raporlama Uzmanı 1
BT Depolama Sistem Uzmanı 1
BT Entegrasyon Uzmanı 1
BT İşletim Sistemi Uzmanı 2
BT Linux-Unix Uzmanı 3
BT Test Uzmanı 1
BT Veri Tabanı Uzmanı 1
İş Geliştirme Uzmanı 1
Pazarlama Uzmanı 1
Proje Yöneticisi 2
Ürün Yönetim Uzmanı 1

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

TÜRKSAT 2024 yılı personel alımı ilanları için adaylardan genel olarak " Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacaktır.

KPSS Şartı Yok!

TÜRKSAT personel alımı başvuruları için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacaktır. Adaylar başvurularını KPSS puanı olmaksızın diploma ve Yabancı dil puanı ile gerçekleştirecekler.

Yaş Şartı Nedir?

Başvuruda bulunacak olan adayların 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı Nedir?

En az dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Bunlara Mühendislik bölümleri dahildir. Ayrıca adayların alanında en az 4 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı:

İngilice dilinden Yabancı puan şartı aranacak. İlgili yabancı dil sınavlarından en az 80 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Alımı Şartları:

 • Genel Muhasebe bilgisine sahip olmak,
 • Finansal Tablo, Mali Analiz ve Raporlama konularına tecrübe sahibi olmak,
 • Tek düzen hesap planı, TTK, VUK ve diğer mali mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bağımsız denetim tecrübesine sahip olmak,
 • Tercihen 4Büyük (Big4) denetim firmasında çalışmış olmak,
 •  Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na hâkim olmak (UFRS/TFRS),
 • MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

BT Depolama Sistem Uzmanı  Alımı Şartları:

 •  NFS, CIFS, Fiber Kanalın genel yönetimi depolamanın görülmesini sağlamak için birimleri/lun'ları oluşturma, değiştirme, taşıma, yok etme ve diğer ekiplerle birlikte çalışmada tecrübe sahibi olmak,
 •  Brocade FC anahtarlarıyla uygulamalı deneyim bölgeleme,
 •  Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 •  Block storage, Object storage, In-line Storage ve (Continious Data Protection) konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  En az 2 (iki) üreticinin (DELL EMC, NetApp, Fujitsu, HPE, IBM, Hitachı, Huawei vb. uluslararası kabul görmüş) veri depolama ürünleri ile çalışmış olmak,
 •  Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,
 •  Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Depolama Sistemi kurulum, yapılandırma, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Depolama Topolojilerinde (SAN, NAS, DAS) tecrübe sahibi olmak,
 •  Sıkıştırma, tekilleştirme ve replikasyon teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Depolama sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  SAN Anahtarlama sistemleri konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  MS Ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

BT Entegrasyon Uzmanı Alımı Şartları:

 •  XML Web Servisler konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  RESTful web servisler konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  XML, SOAP, XSD, WSDL ve XSLT konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Java dili ile yazılmış SOA Mimarisine uygun yazılım projelerinde- tecrübe sahibi olmak,
 •  JAX-RPC, JAX-WS API'lerin de tecrübe sahibi olmak,
 •  WS-Security, WS-Policy ve ilgili WS standartlarında tecrübe sahibi olmak,
 •  MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

BT İşletim Sistemi Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Microsoft IIS yönetimi ve yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Active Directory Etki Alanı Denetleyicilerini Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Active Directory ve Yerel Grup İlkesi oluşturma ve değiştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Microsoft sistemlerini kurun, yönetme ve sorun giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  VMWare ve Hyper-V teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az üçü hakkında tecrübe sahibi olmak,
 •  Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,
 •  Microsoft Sertifikasyonu (MCSE) veya eşdeğer sertifikaya sahip olmak,

BT Linux-Unix Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedoraaçık kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
 •  C, C++, PHP, Perl, bash, Shell Scripting dillerinden en az birine hâkim olmak,
 •  Komut satırı, vi, sed, grep, awk gibi linux araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 •  DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, WEB, Cluster, Mail Server, Apache, Nginx, bind, zimbra, postfix, repo vb. gibi protokoller ve açık kaynak uygulamalarına hâkim olmak,
 •  LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,     
 •  Linux-Unix işletim sistemleri kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,      
 •  Linux-Unix işletim sistemlerinin üzerindeki DNS, Web Sunucusu ve File Server teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 •  Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Sunucu sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 •  MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

BT Test Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 •  Test otomasyon araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Test dokümanı, test planı, test senaryo dokümanı, test raporu ve hata giriş raporları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 •  MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

BT Veri Tabanı Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Veri tabanı kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak, 
 •  PL-SQL/PL-PGSQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanı kümeleme ve veri replikasyon teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Geniş ölçekli veri tabanlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanı sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanı için güvenlik yöntemi oluşturmak ve konfigürasyonunu konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanını denetleme ve optimize etme konusunda tecrübe sahibi olmak, 
 •  Bilgi sistemlerinin veri tabanını hazırlamak ve tasarımını yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Backup, recovery ve restore prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanlarının patch ve versiyon yönetimlerinin yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Database mirroring ve replication altyapısının hazırlanması ve izlenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanları ile ilgili projelerin teknik liderliğinin yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Veri tabanları ile ilgili standartların ve teknik dokümantasyonların hazırlanması ve güncel tutulması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Mongodb, PostgreSQL, MySQL veritabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

İş Geliştirme Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Pazar, ürünler ve çözümler konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Ürün ve hizmetler hakkında teklif hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Herhangi bir ürün ve/veya hizmet çözümü ile ilgili iş modeli dokümanı hazırlayabilmek,
 •  Ürün ve/veya hizmet konumlandırması ve maliyetlendirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  Satış stratejisi ve hedefleri oluşturma tecrübesine sahip olmak,
 •  Planlama yapma ve organizasyon düzenleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 •  MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

Pazarlama Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Pazarlama konusunda vizyon sahibi ve büyük resmi görerek işini konumlandırabilen ve birlikte çalıştığı ekipleri buna paralel olarak yönlendirebilen,
 •  Ekonomik göstergeleri inceleyerek, arz ve talepteki değişiklikleri takip ederek, müşterileri ve onların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirleyerek ve rekabeti izleyerek pazarlama stratejisi geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisine sahip olmak,
 •  Gelir hedefini artırıcı yeni iş modellerini belirlemek ve iş modeline bağlı olarak yeni iş birliklerinin yapılmasına destek olma konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Potansiyel yeni iş alanlarına yönelik pazar ve trend analizleri yapmak, fizibilite ve iş planı çalışmalarını yürütmek, yönetim onaylarını almak konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Hayata geçirilmesine karar verilen yeni iş fırsatları için proje yönetimini ve fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirmek, projelerin hedeflere uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Pazarlama ve iş geliştirme konularında süreç yönetme tecrübesine sahip olmak,
 •  Satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Telekomünikasyon teknolojileri ve iş süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
 •  MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

Proje Yöneticisi Alımı Şartları:

 •  Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçleri yönetme tecrübesine sahip olmak,
 •  Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 •  Ekip yönetme tecrübesine sahip, etkin iletişim ve koordinasyon özelliklerine haiz olmak,
 •  MS Office programlarını etkin kullanabilen,

Ürün Yönetim Uzmanı Alımı Şartları:

 •  Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisine sahip olmak,
 •  Ürün tasarım süreçlerine hâkim olmak,
 •  Ürün yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Gelir/Maliyet kapsamında iş modellerini belirleme konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,
 •  Pazarlama ve iş geliştirme konularında süreç yönetme tecrübesine sahip olmak,
 •  MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek

GÜNCEL İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS ve Android Uygulama İçin >>>> BURAYA