Türk Patent ve Marka Kurumu memur alımı yapacak. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış olan duyuruya göre farklı alanlarda olmak üzere 120 kişilik kadro ile Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzman olarak yetirilmek üzere memur alımları yapılacak. Ayrıca KPSS ve YDS şartlarıda aranıyor.

Öte yandan ise 24 Temmuz 2020 tarihinde gelen yönetmelik değişikliğine göre Resmi gazete'de " Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Haberimize sizlerde memur alımı ve yeni yönetmelik hakkında bilgileri aktaracağız.

MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI:

TÜRKPATENT bünyesine 120 kişilik kadro ile Sınai Mülkiyet Uzman yardımcısı alacak. 24 Farklı alanda yapılacak alımlar için başvuru şartları şöyledir.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının  öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 - 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP18 veya KPSSP28  puan türlerinden en az 70 puanı almış olmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU VE DİĞER BİLGİLER: https://www.isinolsa.com/memur-alimlari/turk-patent-ve-marka-kurumu-120-memur-alim-ilani-yayimladi-kadro-h34007.html

SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ziraat, güzel sanatlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Komisyon” ibareleri “Kurul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: TE Bilisim