Türk Hava Yolları 2019 yılında bünyesine en az bin pilot aday adayı katacak. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi alımlar için başvuruların devam ettiğini, en az bin pilot adayı alımı yapacaklarını ve buna ek olarak bin 600 kabin görevlisi alımı yapacaklarını ifade etti.

Yapılan açıklamaların ardından Türk Hava Yolları’nın kariyer sayfasında ilanlar tekrar güncellendi ve lisans mezuniyet şartı esnetilerek ön lisans olarak güncellendi. Bununla birlikte pilot aday adaylığı için gereken şartlara bakıldığında alımlara çok sayıda başvurunun yapılabileceği görülmektedir.

PİLOT ALIMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Hava Yollar pilot aday adaylığına Türkiye Cumhuriyet vatandaşları veya mavi kart sahipleri başvuruda bulunabiliyor. Programa başvurmak için eğitim şartı ise en az ön lisans mezunu olmak. 01.01.1983 tarihinden sonra doğanların başvurabildiği alımlarda 157-195 cm boy aralığı ve beden kitle endeksinin 20-30 aralığında olanlar başvuruda bulunabiliyor. Erkek adaylar için de askerlik şartı bulunuyor. Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibariyle en az 2 yıl tecil ettirmiş olmaları gerekiyor. Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, ve daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak şartlarının aradığı alımlarda yabancı dil ve sağlık şartı da aranan diğer şartlar olarak ifade ediliyor.

YABANCI DİL ŞARTI NEDİR?

THP Pilot Aday adaylığı programına başvurmak isteyen adayların başvuru itibariyle son 2 yıl içinde TOEFL veya IELTS sınavlarından gerekli puan ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruda geçerli olacak puanlar ise TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18), IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : 6).

Ön Lisans mezunu adayların başvuru sürecine kadar sınav yeterlilik belgelerini tamamlamaları istenirken lisans mezunu adaylar eğer kurul onayında geçerse mülakat sürecine kadar dil belgelerini tamamlamaları için ek süre hakkı veriliyor.

THP PİLOT ADAY ADAYLIĞI SAĞLIK ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık şartı olarak Tükr Hava Yolları uçuşa elverişli belgesine sahip tüm adayların başvurularını geçerli olarak kabul ediyor. Bununla birlikte kurum ilanında şu uyarıya yer veriliyor: “Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.”

NASIL BAŞVURULUR?

THY Pilot aday adaylığına başvuruda bulunmak isteyen adayların Türk Hava Yolları Kariyer sayfasından başvuru adımlarını takip ederek tamamlamaları gerekiyor. Son başvuru tarihinin 28.12.2018 olarak açıklandığı alımlar için başvuruların ardından izlenecek süreç de detaylı olarak ifade edilmiş. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların ilanı dikkatlice okumaları ve başvurularını uygun şekilde yapmaları gerekiyor.