Toprak Mahsulleri Ofisi memur alımı yapacak. Bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı yapacak. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi memur alımı için kadro dağılımı ve başvuru şartlarını siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız. Ayrıca haberimize kadr odağılımı ve nitelik kodlarına ulaşabileceksiniz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAILIMI:

Toprak Mahsulleri Ofisi Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 130 memur alacak.

Lise Mezunu 64 Memur olmak üzere TEKNİSYEN kadrosuna alım yapacak.

Ön Lisans mezunu 39 Memur olmak üzere Düz Memur, Bilgisayar işletmeni, Programcı, Tekniker, Anbar Memuru, Muhasebeci kadrolarında alım yapılacak.

Lisans Mezunu 27 Memur olmak üzere Mühendis, Düz Memur kadrolarında alım yapılacak.

ŞARTLAR NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için görevini yapmasına engel olabilecek herhangi br sağlık sorunu olmamak,

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURULAR:

Tpprak Mahsulleri ofisi bünyesine 130 memur alımını KPSS 2020 /1 ile yapacak. Bu kapsamda tercihler 23 Temmuz 2002 tarihinde başlamış olup en geç 04 AĞustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece ÖSYM resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirmek zorundadırlar.

TERCİH KILAVUZLARI VE DETAYLAR BURADA