Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı duyurusu geldi. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelmiş olan duyuruya göre 2828 sayılı kanun kapsamında personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda yerleştirme sonuçları açıklanan adaylar için Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü bir duyuru yayımladı. İstenen belgeler ve belge teslim tarihi paylaşıldı.

Belge teslim Tarihi Açıklandı!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek-1 inci maddesi ve Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurumumuza yerleşen adayların, atanma evraklarının teslimi başvuru işlemleri 30/05/2024 tarihinden 07/06/2024 tarihi saat: 23:59'a kadar https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr/ adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Sistem üzerinden müracaatta bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şahsen Başvuru İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

2. Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğrafı Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

3. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

5. Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

6. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

7. Personel Beyan Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

8. Mal Bildirimi Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

10. Hizmet Belgesi (Daha önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olan adaylar tarafından görev yaptığı kamu kurumundan alınmış hizmet belgesi taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

11. Askerlik görevini yapmakta olan adaylar sistem üzerinden talepte bulunmayacak olup, askerlik görevini yapmakta olduğunu gösterir belge ile asker dönüşü atamasının yapılmasına ilişkin dilekçenin Genel Müdürlüğümüz iletişim adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra istenilen belgeler adayın kendisi tarafından elden Genel Müdürlüğümüz iletişim adresine teslim edilecektir.