Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Lise mezunu memur alımı bugün başladı. Bilidiği üzere TİGEM geçtiğimiz gün bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 145 Memur Alımı yapacağını bldirmişti. Başvurular 21 Aralık 2020 tarihi ile başlamıştı. Ancak Lise mezunu olan adaylar başvuru yapamıyordu. Lise KPSS Sonuçlarının Az önce açıklanması ile birlikte TİGEM Lise Mezunu Memur Alımı başvurular başladı. Şatlar ve kadrolar nedir?

145 Memur Alımı Yapılacak Kadrolar:

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

LİSE MEZUNLARI NASIL BAŞVURU YAPACAK!

Lise Mezunu TİGEM Memur alımı başvuruları az önce başladı. Adaylar en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

BAŞVURU KILAVUZU