Ticaret Bakanlığı memur personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce gelen duyuruya göre Ticaret Bakanlığı bünyesindek eksiklii karşılamak için yayımladığı KPSS 2022/2 tercih kılavuzundaki atamalara ilişkin Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Olarak Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru yayımlandı. Söz konusu duyurusu ile adaylardan istenen belgeler ve belge teslim tarihi duyuruldu.

Atama Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler Nedir?

1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) Tıklayınız. 

2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekildeTıklayınız.

6)Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdırFotoğrafların biyometrik olması zorunlu değildir.)

8) Mal bildirim beyannamesi Tıklayınız.

“Mal Bildirim Beyannamesi” ,A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

9) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti (Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir)

10) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı ve onaylı sureti

11) ÖSYM tarafından Bakanlımıza yerleştirildiğinize ilişkin sonuç belgesinin çıktısı.

Belge Teslim tarihi Nedir?

Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 16.01.2023 tarihi mesai saati bitimi olan 18.00’a kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder. 

DUYURUNUN TAMAMI: https://personel.ticaret.gov.tr/duyurular/2022-2-osym-merkezi-yerlestirmesi-ile-bakanligimiza-tuketici-hakem-heyeti-raportoru-olarak-yerlestirilen-adaylara-iliskin-duyuru