Ticaret Bakanlığı memur alımı hakkında duyuru geldi. Az önce Bakanlığın resmi internet adresi üzerinde yayımlanan duyuruya göre Ticaret Bakanlığı bünyesine 132 Memur alımı için EKPSS Tercihlrinbde yerleşen adaylar için istenen belgeler ve detayları paylaşıldı.

132 Memur Alımı Kontenjanları Nedir?

Lise Mezunu: 42 Hizmetli ( 2001 ), 1 Teknisyen ( 2112 )

Ön Lisans Mezunu: 5 Laborant ( 3071 ), 13 Tekniker ( 3249, 3485, 3235 ), 5 Veznedar ( 3171 )

Lisans Mezunu: 6 Psikolog ( 4131 ), 42 Memur ( 4001 ), 17 Kimyager ( 4559 ) , 1 Hemşire ( 4605 )

Yerleşen Adaylar Paylaşıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2024-EKPSS merkezi yerleştirmesi ile Bakanlığımıza yerleştirilen aday listesi için; tıklayınız.

Belge Teslim Tarihi Belli Oldu!

Yerleştirilen adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 12.03.2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.

İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdırtıklayınız
 2. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Kapsam ve Dayanak” başlıklı Madde 4 (ç) bendi hükmü gereğince; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu”,
 3. Bakanlığımıza yerleştirildiğinize ilişkin ÖSYM sonuç belgesinin çıktısı,
 4. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
 5. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
 6. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), tıklayınız
 8. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,

 Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar için her fotoğrafın arkasına TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),
 2. 2024-EKPSS/KURA ile Kimyager olarak yerleşen adaylar için, Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Özel Şartlar’da yer alan “ 7113” sayılı nitelik kodlu, “Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak” koşulu gereğince, son beş yıl içinde alınmış YDS / e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,
 3.  Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız

DUYURUNUN TAMAMI: https://personel.ticaret.gov.tr/duyurular/2024-ekpss-merkezi-yerlestirmesi-kapsaminda-bakanligimiza-yerlestirilen-adaylara-iliskin-duyuru