Ticaret Bakanlığı memur alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce gelen duyuru ile Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınmış olan Ticaret Uzman yardımcısı alımı için sınava katılan adaylar için sonuçlar açıklandı. Aynı zamanda ASİL aday ve YEDEK aday listesi yayımlandı. 

Ticaret Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı!

Bakanlığımızca 09.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında Ticaret Uzman Yardımcısı alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları belirlenmiştir. Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 22.11.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
 
1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.), tıklayınız
 
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
 
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
 
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
 
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), tıklayınız
 
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,

Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
 
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Her fotoğrafın arkasına ad - soyad yazılmalıdırAyrıca Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır.),
 
8) Mal bildirim beyannamesi, tıklayınız
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği           : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
 
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
9) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti,
 
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
 
10) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı ve onaylı sureti,
 
11)Başvuru sırasında bildirmiş olduğunuz yabancı dil puanını gösterir Yabancı Dil Belgesi.
 
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
 
NOT: Yedek Listede yer alan adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamakta olup; sıralaması gelen adaylara ilişkin duyuru ayrıca ilan edilecektir.
 
Ticaret Uzman Yardımcısı sözlü sınavında başarılı olan asıl aday listesi için tıklayınız.
 
Ticaret Uzman Yardımcısı sözlü sınavında yedek olarak başarılı olan aday listesi için tıklayınız.
 
İletişim No: 0312 204 9826-9553- 9868-7500