Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde yayımladığı memur alımı duyurusuna göre 419 kişilik kadro için alım yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda 20.02.2023-27.02.2023 tarihleri arasında Ticaret Uzman Yardımcısı alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları belli olmuştur.

419 Memur Alımı Sonuçları Açıklandı!

Başvuru sonuçlarına Göre daha önce de açıklanmıştı. Adaylara Taban puanlardan bahsedecek olursak,

  • Taban KPSS - Hukuk alanında 70,341240 puan oldu.
  • Tavan KPSS - Kamu Yönetimi alanında 97,882580 puan oldu.

Bakanlıktan az önce 28 mart 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre, Atanmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı Geldi!

Ticaret Uzman Yardımcısı sözlü sınavında başarılı olan aday listesi için tıklayınız.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) tıklayınız
 
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
 
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
 
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) tıklayınız
 
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
 
(Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.)
 
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdırFotoğrafların biyometrik olması zorunlu değildir.)
 
8) Mal bildirim beyannamesi tıklayınız
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği           : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
9) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı, e-devlet üzerinden alınacak barkodlu çıktısı veya onaylı sureti.
 
10) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı, e-devlet üzerinden alınacak barkodlu çıktısı veya onaylı sureti.
 
11) Başvuru sırasında bildirmiş olduğunuz yabancı dil puanını gösterir Yabancı Dil Belgesi.

Belge teslim Adresi Nedir

Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 11/04/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk.No:6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.