Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları için ilan yayımlansı. 2022 Yıl için Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1300 kişilik kadro ile Gümrük Muhafaza Memuru Alımı yapılacak. Bakanlık bu kapsamda bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devler memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. 

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak " 30 Yaşından büyük olmamak, KPSS'den en az 70 puan almış olmak, Dört yıllık lisans mezunu olmak, Erkeklerde en az 172 cm ve Kadınlarda en az 165 cm boyunda olmak, Sağlık şartlarını sağlıyor olmak " şartları aranacaktır. Başvuru şartları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/ticaret-bakanligi-1300-gumruk-muhafaza-memuru-alimi-ilani-2022-h43154.html

Başvurular İnternet'ten Yapılacak!

Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları sadece e-Devler şifresi ile gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda adaylar başvurularına 21 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. 

Uygulamalı Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav İle Değerlendirme Yapılacak!

Ticaret Bakanlığı bünyesine alacağı Gümrük Muhafaza Memuru alımı için fiziki yeterlilik parkur detaylarını paylaştı. Adaylar önce FY sınavından geçerek başarılı olanlar Sözlü sınava tabii tutulacaklardır.

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.

Adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılabilmeleri için aile hekimliği, devlet veya özel sağlık kuruluşundan alacakları “fiziki yeterlilik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporunu sınav esnasında görevli personele ibraz etmek zorundadır.

Sınav yapılan tarihlerde Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta olup; başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.

Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru

Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru

EK-1 Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

EK-2 Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Sözlü SInav Yapılacak!

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.

Aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her hâlükârda 3 (üç) ayı geçmemek kaydıyla, belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.