Resmi Gazetede yayımlanmış olan Personel Alımı ilanına göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak.

Personel Alım Yapılacak Kadrolar Hangileridir?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi farklı alanlarda olmak üzere, Öğretim üyesi ve Doçent kadrolarına alım yapılacak. Buna göre alımlar,

Başvuru Şartları Nelerdir?

Üniversitenin Öğretim personeli alanlarına başvuru yapacak adayların gerekli belgeleri Üniversiteye ibraz etmeleri gereklidir. Ayrıca KPSS siz Personel Alımı yapılacak olup, Bu kapsamda tüm adaylardan genel olarak, Yabancı Dil Sınavından en az 85 ve üzeri puan almış olmak şartı aranacak. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel problemi olmamak gibi nitelikler aranacak.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2) Özgeçmiş ve Yayın listesi

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf

4) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi

5) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

6) EK-1 formunun doldurulmuş hali

7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alımı başvuruları 25 Ocak 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Şubat 2024  tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA adresine yapılması gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim