Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda olmak üzere 100 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ilana göre Belediye Zabıta ve İtfaiye yönetmeliğine göre genel İdare Hizmetleri sınıfında KPSS Puanı ile Memur alımı yapacak. İlan daha önce de duyuruşmuş olup Resmi gazete de 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmıştır. İlan hakkında detayları siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

KADRO DETAYLARI:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı ve 50 İtfaiye Eri Alımı yapacak. İşte kadro dağılımı:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak " şartları aranacak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 100 Memur Alımı başvuruları 14 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Editör: TE Bilisim