Türkiye Büyük Millet Meclisi memur alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda ve alanlarda olmak üzere 121 Memur Alımı yapılacak. TBMM tarafından yayımlanan ilana göre, Başkanlık idari teşkilatı birimlerimine ilk defa göreve başlayacaklar için yapılacak sınav hakkında yönetmelik hükümlerine göre 657 Sayılı Devlet memurları kanunu 4/B maddesi uyarınca yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Memur Alımı yapılacak.

121 Memur Alımı Kontenjan Dağılımı:

TBMM Memur alımları Ankara'da gerçekleştirilecek olup Lisans ve Lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilecekler.

Düz Memur Alımı Kontenjan Dağılımı:

Memur alımları farklı alanlarda yapılacak. Adayların lisans seviyesinde mezun olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda,

40 Memur Alımı İçin, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi bölüm/programlarının birinden mezun olmak.

6 Memur Alımı İçin, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Gazetecilik bölüm/programlarının birinden mezun olmak.

15 Memur Alımı İçin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm İşletmeciliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm/programlarının birinden mezun olmak.

Hizmetli Alımı Kontenjan Dağılımı:

60 Hizmetli Alımı İçin, Lise veya dengi okul mezunu olmak ve Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Genel Şartları Nedir?

TBMM Memur alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den lise için P94 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurularda KPSS Puan sırası ele alınacaktır.

Başvurular İnternet'ten Yapılacak!

TBMM Memur Alımı başvuruları 4 Temmuz 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 20 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular İnternet üzerinden yapılmaktadır.

İLANIN TAM METNİ