Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2024/4 ile 2225 Sözlşemeli personel alımı kontenjanları ve şartları açıklandı. Bu kapsamda Lisans mezunu adaylardan olmak üzere sözleşmeli personel alımı kontenjan ve şartları belli oldu.

Lisans mezunu KPSS 2024/4 Kontenjan Dağılımı:

118Büro Personeli,

33 Biolog

1422 Mühendis,

652 Veteriner Hekim,

Başvuru için Adaylardan hangi Şartlar aranacak?

Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda KPSS olarak ise 2022 yılında yapılan KPSS den Lisans seviyesinde P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

Nitelik Koduna Göre Özel Şartlar Nedir?

4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4117 Tarih, Genel Tarih, Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4531 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4561 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

4571 Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

4607 Veteriner lisans programından mezun olmak.

4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

4799 Gıda Mühendisliği veya Gıda İşleme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4818 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4825 Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4831 Hayvansal Üretim, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Zootekni, Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4845 Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.

4846 Biyosistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 9114 4847 Tarımsal Genetik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4853 Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik lisans programlarının birinden mezun olmak.

4854 Tarımsal Biyoteknoloji lisans programından mezun olmak.

4857 Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4871 Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 6277 9001 Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Lisans Programından mezun olmak

tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Söz konusu Bakanlık 2225 personel alımı başvurusu 31 ocak 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 7 Şubat 2024 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

KPSS 2024/4 İle Tarım Bakanlığı 5500 Personel Alımı KPSS Taban Puanlar Açıklandı! KPSS 2024/4 İle Tarım Bakanlığı 5500 Personel Alımı KPSS Taban Puanlar Açıklandı!

Editör: Erhan İmamoğlu