Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı yapacğaını geçtiğimiz gün ilan etmişti. Yayımlanan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesine 20 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Adaylara bu yönde sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan adayların ataması gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularına ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup ertık sona ermektedir. Peki kimler başvuru yapabilecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kimler Sınav Başvurusu Yapabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ola Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 kişilik kadro ile 15 hukuk alanında Müfettiş Yardımcısı ve teknik bölüm alanında Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. 

Adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Buna göre genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddeesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Eğitim, KPSS gibişartlar aranacak. 

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,

a) Hukuk bölümü için A grubu KPSS P9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik bölüm için A Grubu KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak. 1.8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

Başvurular Sona Eriyor!

Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını en geç 02 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve KPSS puanı belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) 06.11.2020 Cuma günü ilan edilecek olup ilanda yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi de belirtilecektir

Editör: TE Bilisim