Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği gidermek üzere Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı kapsamında yedek adaylardan atama yapıldı.

Tapu ve Kadastro Bu kapsamda isim listesi ve istenen belgheleri açıkladı.Merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak yerleşmeye hak kazandığı halde, atanmak için başvurmayan veya atama hakkından feragat eden adayların yerine ekli listede isimleri belirtilen yedek adayların atamaları yapılacaktır.

Yedek Adaylardan AtaMa!

Tapu ve Kadastro Koruma ve Güvenlik Görevlsi alımı için

  • Lise Mezunu 11 Erkek,
  • Lise Mezunu 7 Kadın Erkek,
  • Ön Lisans mezunu 9 Erkek,
  • Ön Lisans Mezunu 15 Kadın Erkek,

olmak üzere 42 aday yedek olarak atanmıştır.

Belge Teslim Süresi Belli Oldu!

Adaylar tarafından, aşağıda liste halinde belirtilen belgeler, Pdf formatında taranarak 16/06/2023 tarihinden 09/07/2023 tarihi saat:23:59 'a kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr) internet adresinden giriş yapılmak suretiyle elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

İstenen Belgeler Hangileridir?

1. Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğraf sisteme yüklenecektir.

2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (önlü-arkalı)

3. Diploma, mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi

4. KPSS sonuç belgesi

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir.)

6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir)

7. Mal Bildirimi Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

8. Personel Beyan Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.) Başka bir kurumda halen çalışmakta olanlar görevlerinden ayrıldıklarına dair belgeyi ayrıca yükleyecektir.

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

10.Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak raporda adayların boy ve kilo bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)

11. Özel Güvenlik Kimlik Kartı (önlü-arkalı )