Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatındaki memur eksikliğini karşılamak için farklı alanlardan mezun memur alımı ilanı yayımladı. 2020 yılı için Tapu ve Kadastro Uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar 7. dereceli kadroya yapılacak.

Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2 Kişi Bilgisayar Mühendisliği alanından mezun ve 3 kişi Yazılım Mühendisliği alanında mezun memur alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

Özel Şartlar:

  • Bilgisayar veya yazılım mühendisi yetiştiren fakülteler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
  • ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Uzman Yardımcısı alımı için başvurular 27 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başvuru Sistemi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, bizzat elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim