Tanoba Belediyesi memur alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere iki farklı kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden memur alımı yapılacak. Bu yönde adaylardan KPSS Şartı aranacak. Peki genel ve özel şartlar nedir? Başvurular ne zaman yapılacak?

ALIM YAPILACAK MEMUR KADROLARI:

Tanoba Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliğine göre Tanoba Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1 Zabıta Memuru Alımı ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni VHKİ Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tanoba Belediyesi Memur alımı için adaylar başvurularını 26 - 28 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Tanoba Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Şht.Er Adil Doğan Caddesi No:10) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim