Batman SYDV Personel Alımı

Batman SYDV Personel Alımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel alımı yapıyor

Batman SYDV Personel Alımı

Batman SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel alımı yapıyor. SYDV Batman Hasankeyf ilçesinde, belirsiz çalışmak üzere 1 adet büro görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 03.11.2014 olarak belirlenmiştir. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, genel niteliklere, özel şartlara ve genel açıklamalara ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alarak başvuruda bulunabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER: Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı BÖLÜM ŞARTLARI: 4 Yıllık İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, EĞİTİM FAKÜLTELERİ, İLETİŞİM VE SOSYAL HİZMETLER Bölümlerinden mezun olmak. Vakfın İlçe sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLR:  GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER:

I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER:  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,  Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, Erkekler için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,  Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak, Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2013-2014) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak İkametgah Şartı; Hasankeyf İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak. (İşe Alınacak aday Hasankeyf İlçesinde İkamet etmeyi taahhüt edecek) Başvuru evrakları 04/11/2014 ile 07/11/2014 tarihleri arasında Vakıfa teslim edilecektir.

YORUM EKLE