Belediye memur alımı için en az lise mezunu ve 60 KPSS puanı olan adaylar içerisinden istihdam sağlanıyor. Başvuru Süreci az önce başladı. Bu kapsamda Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Tokat İli Sulusaray Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere memur alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere İlk defa atanacaklara uygulanacak Usul ve Sınav yönetmeliği kapsamında memur alımı ilan detayları haberde.

Başvurular Az Önce Başladu!

Lise mezunu belediye memur alımı başvurusu başladı. Bu kapsamda başvurular  istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri: 11 - 13 Mart 2024

Başvuru Adresi: Atatürk Caddesi No:81 Sulusaray/Tokat adresindeki Sulusaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Başvuru Belgeleri Nedir?

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

f) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

j) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olunan okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)gesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

  • 1 VHKİ ( Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
  • 1 Tekniker,
  • 1 Mühendis,

olmak üzere 3 Belediye Memur Alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Özel Olarak ise adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60, 65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

VHKİ Alımı Şartları:

  • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
  • En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü 

Tekniker Alımı Şartları:

  • Elektrik önlisans programından mezun olmak.
  • En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Mühendis Alımı Şartları:

  • Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği programından mezun olmak,
  • En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İLANIN TAM METNİ