Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı için ilan yayımladı. Kariyer adresi üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre SPK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 8 Memur alımı yapılacak.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları için Kurumlara Tahsis Edilen Kontenjanlara Dair 7713 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" ile 2024 yılında kullandırılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna GİH, AH sınıfındaki kontenjanlar için süre bakımından biri 0-12 ay (2 kişi) diğeri 0-24 ay (2 kişi) olmak üzere 4 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. 

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az beş hizmet yılı çalışmış olmak.

2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim için gönderilecek personel için 40 yaşını tamamlamamış olmak,

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi

Yurt dışına lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.

8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Sermaye Piysası Kurulu memur alımı başvurusu başlamış olup hala devam etmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gereç