Marmara Üniversitesine Yüksek Maaş İle Sözleşmeli Personel Alınacak

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı. KPSS Puanı ile veya KPSS Olmaksızın personel alınacak. Şartlar ve detaylar haberde.

Marmara Üniversitesine Yüksek Maaş İle Sözleşmeli Personel Alınacak

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapacak tam zamanlı olarak görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Bilişim alanında yapılacağından yüksek maaş ödemesi yapılacaktır. Marmara Üniversitesi Bişilim Personeli Alımı kadrosında 4 kat maaş ile 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı alınacak.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şartları:

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

ç) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

ı) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

i) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

ö) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

p) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

r) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Marmara Üniversitesine personel alımı başvurularıı ilanın yayım tarihi olan 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlamıştır. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte en geç 15 gün içerisinde yani 25 Kasım 2020 tarhine kadar T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE