Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Kamu Personeli Alım Tarihi Güncellendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanı için bugün güncelleme duyurusu yaptı. Başvuru tarihi değişen ilanın detayları şöyledir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Kamu Personeli Alım Tarihi Güncellendi

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı için başvuru süreci başlamıştı. Ancak az önce resmi gazete'de yayımlanmış olan bir diğer duyuruya göre ise Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alım ilanı güncellendi. Başvuru tarihleri değişen ilanın detayları şöyledir.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Lise Mezunu: 5 Hemşire

Ön Lisans Mezunu: 9 Röntgen Tekniyeni, 9 Sağlık Teknikeri, 2 Laborant, 1 Diyetisyen, ve 1 Sağlık Teknikeri alınacak.

Lisans Mezunu: 2 Eczacı, 2 Diğer Sağlık Personeli ve 51 Hemşire alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Başvuru süreci 12 Haziran 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular, üniversitesnin Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 13:20
YORUM EKLE