İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yüksek Maaş İle 6 Personel Alımı İlanı - KPSS li KPSS siz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alımı içini lan yayımlandı. KPSS Puanı ile veya KPSS olmaksızın ilan detayları haberde.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yüksek Maaş İle 6 Personel Alımı İlanı - KPSS li KPSS siz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi toplamda 6 kişilik kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı yayımlandı. Alımlar Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. Başvuru alınacak kadrolar ise; 

  • 2 Kıdemli Yazılımcı,
  • 2 Back-End Yazılım Geliştirme Uzmanı,
  • 1 -Front-End Yazılım Geliştirme Uzmanı,
  • 1 Kıdemli İş Analisti,

Başvuru Şartları ne Olacak?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

KPSS Detayı Nedir?

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

Başvurular Ne Zaman?

Başvuruda bulunacak daylar başvurulaırnı en geç Mart ayında gerçekleştirecekler. Başvuru için aranan şartları sağlayan adaylar aşağaıdaki tarihler içerisinde başuru yapmaları gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 27 Şubat - 13 Mart 2023

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023, 08:23
YORUM EKLE