DSİ 1273 Personel Alımı Duyurusu! İstenen Belgeler ve Tarihler Açıklandı!

Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel alımı hakkında duyuru geldi. Atanan adaylardan istenen belgeler açıklandı. Teslim tarihi ve detayları nedir?

DSİ 1273 Personel Alımı Duyurusu! İstenen Belgeler ve Tarihler Açıklandı!

Devlet Su İşleri personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı ilanına göre DSİ bünyesine 1273 personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda DSİ yerleştirme osnuçları duyurularak istenen belgeler açıklanmamıştı. Ancak 20 Mart 2023 tarihi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden gelmiş olan duyuruya göre İstenen belgeler ve teslim tarihi netleşti.

DSİ 1273 Sözlşemeli Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği gidermek için Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyesinde 1273 kişilik kadro ile alım yapacak. Bu kapsamda mezuniyete göre kontenjanlar:

  • Lise mezunu:222 Destek personeli
  • Ön Lisans mezunu- 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 221 Büro personeli,
  • Lisans mezunu:800 Mühendis

alımı olmak üzere toplamda 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

DSİmerkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere mühendis, büro personeli, destek personeli (Temizlik)ve koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını24.04.2023 tarihi mesai bitimine kadarbir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Feragat Dilekçesi Yayımlandı!

Atanmaya ilişkin haklarından kesin olarak feragat eden adaylar, feragat dilekçeleriniGenel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.Örnek feragat dilekçesi içinTıklayınız...

İstenen Belgeler Nelerdir?

A) MÜHENDİS ve BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan. Yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

10- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

11- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

B) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden alınacak "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli raporun aslı.

9- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan. Yazılı beyan için Tıklayınız...

10- a) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) özel sektörde temizlik işlerinde çalışmış olduğunu e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet dökümü belgesi ile kanıtlayamayan adayların çalıştığı işyerinden alacakları çalışma belgesinin aslını(işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

b) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) herhangi bir kamu kurumunda, temizlik işlerinde çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslını (işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

12- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

13- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan. Yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının fotokopisi. (önlü-arkalı)

10- Boy ve kilo bilgilerinin de yer alacağı aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporunu aslı.

Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu

Psikopati: Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

11- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

13- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

14- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023, 23:34
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gulfem Öz
Gulfem Öz - 9 ay Önce

Neden buro personeli olarak sadece on lisans aliniyor ? Lisans mezunlarini bu kadar da onemsizlestirmeyin ya. Bu sene doldurdunuz hep on lisanslari tamam onlarda olsun ama bizide horun artik yeter ya

Hatice kupra dere
Hatice kupra dere - 9 ay Önce

50 yasin üstü olmuyomu eli ayağı tuttuktan sonra neden yaş sınırı var onlarda insan

elif atamer
elif atamer - 9 ay Önce

arkadaşlar bu ilan pozisyonlara yerleşenler için değil mi?

İlker N
İlker N @elif atamer - 9 ay Önce

Evet

Figen uzan
Figen uzan - 9 ay Önce

Ön lisans yerel yönetimler mezunuyum,işe ihtiyacim var acil

Muhammed
Muhammed - 9 ay Önce

Selamün aleyküm Elazığ merkez belediye il özel idaresi devlet Su işleri karayolları neden sürekli engelli alımı yapmiyurlar elazigdaki devlet kurumlarıda alım yapsın

Rıdvan akbaba
Rıdvan akbaba - 9 ay Önce

İş