Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine 45 kişilik kadro ile sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kadroları şöyledir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel alımına lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapacak. Ayrıca bu kapsamda adaylara herhangi bir mülakat yapılmayacak olup KPSS puanı ile değerlendirme yapılacaktır.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU KADRO DAĞILIMI:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi toplamda 45 kişilik kadro ile sağlık personeli alımı yapacak. İşte mezuniyete göre dağılım.

Lise Mezunu 15 Hemşire alımı yapılacak.

Ön Lisans Mezunu 3 Sağlık teknikeri, 3 Röntgen Teknisyeni alınacak.

Lisans Mezunu: 14 Hemşire, 5 Ebe, 2 Eczacı ve 2 Fizyoterapist alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

MEZUNİYET ŞARTLARI:

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adnan Menderes üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladı. 15 günlük sürecek başvurular en geç 10 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. 

Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Kat Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.),

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

3) Öğrenim Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5) 1 Adet Resim,

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE