Adnan Menderes Üniversitesi KPSS siz 2 Eczacı Alımı Yapıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. KPSS Şartı olmaksızın fakülte mezunu alım yapılacak.

Adnan Menderes Üniversitesi KPSS siz 2 Eczacı Alımı Yapıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Üniversite bünyesimdeki personel eksikliğini karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesi kapsamında olmak üzere Sözleşmeli Eczacı Alımı yapılacak. 2 kişilik kadro için adayların Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmaları gereklidir.

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK!

ECZACI pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a ait I sayılı Cetvel uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat değerlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2. İlan başvuru tarihinin son günü itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. 7/24 kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planı dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak,

8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin eczacı alımı başvuruları 22 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gereklidir. Başvuru için 15 günlük süre verilmiş olup başvurular https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri) Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, ile yapılacak.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE