Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Şişli Belediyesi yayımladığı ilana göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 50 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın Erkek adaylar içerisinden 50 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

Bu kapsamda Şişli Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta yönetmeliğine göre adaylardan aranacak başvuru şartları ve başvuru tarihlerini sizlerle paylaşacağız.

50 ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAK!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Şişli Belediyesi adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde adayların,

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise d. muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Söz konusu belediye adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş, Boy şartları arayacak. Zabıta Memuru alımı özel şartları ise:

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yaş şartı: Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak,

Boy Şartı: Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.

Sürücü Belgesi Şartı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Şişli Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları 19 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece mesai saatleri içerisinde şahsen yapılacaktır. Başvurular Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim