Şişli Belediyesi Geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere Memur Alımı ilanı yayımlandı. Lisans mezunları içerisinden Zabıta Memuru Alımı yapılacak olup adaylardan aranan başvuru şartları ve başvurular hakkında detayları sizlere aktaracağız.

50 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak!

Şişli Belediyesi 657 Sayılı Devler Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta yönetmeliği hükümlerine göre Lisans mezunu adaylar içerisinden Kadın Erkek olmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 50 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Şişli Belediyesi Zabıta memuru alımları için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, Eğitim nitelikleri aranacak. Buna göre,

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kuru ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Süreci Başladı!

Şişli Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları 19 Nisan 2021 tarihi ile başladı. Başvurular en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup başvuru adresi aşağıdadır.

Başvuru Adresi: Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu,

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim