Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 341 kişilik kadro ile farklı alanlarda personel alımı yapacağını bildirmişti. Bu yönde alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirileceği bildirilmişti. Aynı zamanda başvuruları sona ermiş olan adaylar için atama işlemi yapılmış ve adayların gerekli belgeleri kuruma iletmeleri gerekmektedir.

SGK 341 Personel Kontenjanları

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine Merkez ve Taşra teşkilatında olmak üzere 341 kişilik kadro ile Sözleşmeli Personel Alımı yapılacağını bildirmişti. Buna göre Başvurular,

  • 171 Destek Personeli ( 2 Sekreter, 4 Dağıtıcı, 118 Temizlik Personeli, 19 Şoför, 15 Aşçı, 7 Aşçı Yardımcısı, 4 Basit Bakım personeli, 2 Bulaşıkçı )
  • 102 Büro Personeli,
  • 59 Koruma Güvenlik Görevlisi,
  • 9 Teknisyen ( 8 Elektrik ve Elektronik, 1 Makina ),

kadrolarında gerçekleştirilmektedir.

Mülakat Yapılmayacak! Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yaıldı?

SGK sözleşmeli personel alımı için yayımladığı ilanda adaylardan KPSS şartı arayacağını bildirmişti. Bu doğrultuda alımların Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılmasından dolayı KPSS puan sırası Mezuniyet ve alanına göre yapılacak değerlendirme ile gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

SGK 341 Personel alımında başvuruların 7 EKim 2022 tarihinde sona ermesinden sonra adaylar sonuçlar 25 Ekim 2022 tarihi ile açıklandı. Adyalar sonuçlarına İnternet ortamından ulaşabilecekler.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI: https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do

Yerleştirme İşlemleri İçin Belge İstenecek!

25.09.2022 tarihli ve 31964 Sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen ve e-Devlet (SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması) üzerinden başvuru yapmak suretiyle Kurumumuza sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi yapılan adayların, aşağıdaki belgeleri ilgili tarihe kadar ve adrese teslim etmeleri gereklidir.

Son Belge Teslik Tarihi: 04.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar

Belge Teslim Adresi: Ziyabey Cad.No:6 Kat:5 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 5. Kat 534 nolu odaya veya Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Atama Başvuru Formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)Burada

2- Mezuniyet belgesin noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı / İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise tasdikli belge (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir)

4- Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyanetmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2 ) Burada

6- Mal Bildirim Formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3) Burada

7- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet )

8- Adli sicil kaydı (1 Adet) (e-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)

9- Kuruma yerleştirildiğine dair Yerleştirme Sonuç Belgesi 10- Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi. (e-Devlette kayıtlı cep telefonu numarası olmalıdır.) (Ek-4)

10- Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi. (e-Devlette kayıtlı cep telefonu numarası olmalıdır.) (Ek-4) Burada

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak yerleştirmesi yapılanların Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği,

12-Şoför olarak yerleştirmesi yapılanların sürücü belgelerinin noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı / İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği. (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA