Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2828 Sayılı Kanun ile Memur Personel alımı kılavuzu ile bünyesindeki eksikliği karşılamak isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu kura sonucunda atanan adaylar için istenen belgeleri duyurdu. Söz konusu SGK bünyesin 2828 sayılı kanun ile atanan adaylaarın belirtilen belgeleri en geç 23 Ekim 2023 tarihine kadar ulaştırmaları gereklidir.

2828 Sayılı Kanun le Atanan Adaylara Duyuru:

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Kurumumuza yerleştirilen adaylar, aşağıdaki belgeleri en geç 23.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. No:6 Kat:5 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 5. Kat 524 nolu odaya veya herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Atama Başvuru formu, (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği (Yalnızca öğrenim belgesi), Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge, (E-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir)

4- Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge) (E-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)

5- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)

6- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3)

7- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (1 Adet)

8- Adli sicil kaydı (1 Adet) (E-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)

9- Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi (Ek-4)

DUYURU.doc  İndir

EK-1 Atama Başvuru Formu.docx  İndir

EK-2 Mal Bildirim Formu (Ön Yüz - Arka Yüz).xls  İndir  

EK-3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.doc  İndir  

K-4 SMS Talep Dilekçesi.docx  İndir